Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Refundacja kosztów wyposażenia lub doposażenia stanowiska pracy

Pomoc wiąże się z zatrudnieniem osoby bezrobotnej na pełny etat (w przypadku klubu dziecięcego, żłobku, podmiot świadczący usługi rehabilitacyjne – ½ etatu) lub poszukującej pracy skierowanej przez Urząd na okres – 2 lata. 

Pracownikiem jest osoba zatrudniona na umowę o pracę.
Nie wlicza się osób będących na umowie zlecenie, umowie o dzieło, umowie z pracownikami młodocianymi, wykonujących pracę nakładczą, przebywających na urlopie: macierzyńskim, wychowawczym, bezpłatnym, odbywających służbę wojskową.

Wysokość kwoty na refundację nie może przekroczyć :

 • 6-krotnej wysokości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku bezrobotnego: 34 089,36 zł
 • 15-krotności wysokości przeciętnego wynagrodzenia w przypadku osoby niepełnosprawnej: 85 223,40 zł

Kto może ubiegać się o refundację? 

 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą,
 • niepubliczne przedszkole i niepubliczna szkoła, żłobki i kluby dziecięce,
 • podmiot prowadzący działalność gospodarczą polegającą na świadczeniu usług rehabilitacyjnych,
 • spółdzielnia socjalna, spółka z o.o., spółka cywilna, akcyjna, fundacja,
 • rolnik.

Na co można przeznaczyć środki:

 • zakup środków trwałych, maszyny, urządzenia
 • maszyn, w tym środków niezbędnych do zapewnienia zgodności stanowiska, 
 • oprogramowania,
 • pracy z przepisami bezpieczeństwa i higieny pracy oraz wymaganiami ergonomii.
  (Dokument zakupu niezbędny w przypadku kontroli)

 

Przedsiębiorca musi spełniać następujące warunki:

Wniosek należy złożyć przed zatrudnieniem bezrobotnego we właściwym PUP ze względu na siedzibę zatrudnionego lub wykonywania pracy.

Na co nie można przeznaczyć środków:

Jeśli przedsiębiorca zdecyduje się odliczyć VAT od zakupu, będzie musiał zwrócić tą kwotę do UP. Otrzymane środki nie stanowią przychodu

Poręczenie refundacji:

Wniosek o refundację 

Wniosek należy złożyć przed zatrudnieniem bezrobotnego we właściwym UP ze względu na siedzibę zatrudnionego lub wykonywania pracy.

Co musi zawierać wniosek o Refundację :

Zakres współpracy obejmuje m.in: konsultacje z ekspertem, przygotowanie kompletnego wniosku, pomoc w złożeniu wniosku, rozliczenie dofinansowania.

Koszt przygotowania wniosku: 499 zł netto

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');