Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Pożyczka dla mikro, małych i średnich przedsiębiorstw z województwa Małopolskiego których okres działalności nie przekracza 24 miesięcy na wydatki inwestycyjne.

  • Inwestycje w nowoczesne maszyny, urządzenia i sprzęt produkcyjny
  • Rozwój sprzedaży produktów i usług w Internecie (handel elektroniczny)
  • Inwestycje dotyczące stosowania w działalności gospodarczej technologii informacyjno-komunikacyjnych (TIK), – wdrażanie rozwiązań umożliwiających redukcję kosztów energii lub bardziej efektywne wykorzystanie surowców

Możliwość finansowania kapitału obrotowego (towary/surowce) do 50% kwoty Pożyczki ale nie więcej niż 150.000 zł, wyłącznie pod warunkiem, że będzie powiązane z działalnością inwestycyjną i dalszą ekspansją przedsiębiorstwa.

Pożyczka może zostać przeznaczona na wydatki związane z przywróceniem płynności firmy które wynikły wskutek COVID-19

Maksymalna kwota pożyczki: do 1 000 000 zł

Okres spłaty: do 8 lat

Karencja w spłacie: do 6 lub 12 miesięcy

Oprocentowanie: od 0,29% z pomocą de minimis

Wkład własny: Brak

Wykluczenia w finansowaniu:

  • Finansowanie zakupu gruntów niezabudowanych i zabudowanych w ramach finansowanej inwestycji możliwe jest do wysokości 10 % środków pożyczki,
  • Środki pożyczki nie mogą nakładać się finansowaniem z innych funduszy, programów, środków i instrumentów Unii Europejskiej,
  • Finansowanie zakupu samochodów osobowych musi być związane z celami określonymi w Programie (patrz powyżej) w kwocie do 100.000 zł.

Zachęcamy do skorzystania z naszego kalkulatora, dzięki któremu można porównać koszt kredytu bankowego z kosztem pożyczki UE

var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');