Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Pożyczka Inwestycyjna z preferencyjnym oprocentowaniem

Instrument Finansowy dla firm przeznaczony do inwestycje w zakresie:

 • Zakupu środków trwałych takich jak maszyny i urządzenia;
 • Realizacji innowacyjnych pomysłów;
 • Adaptacji pomieszczeń wraz z ich wyposażeniem;
 • Zakupu specjalistycznego oprogramowania IT;
 • Wdrażania nowoczesnych technologii informacyjno–komunikacyjnych,
 • Inwestycji związanych z rewitalizacją, termomodernizacją i zastosowaniem odnawialnych źródeł energii w przedsiębiorstwach;
 • Wprowadzenia na rynek nowych produktów i usług;
 • Wzmocnienia podstawowej działalności przedsiębiorstwa.

Oprócz tego w ramach realizowanej inwestycji mogą być finansowane także bieżące wydatki przedsiębiorstwa do 50% wnioskowanej kwoty.

 

Parametry Pożyczki i korzyści dla Twojej firmy

 • Kwota: do 1 000 000 zł
 • Okres finansowania: do 7 lub 10 lat w zależności od wysokości pożyczki
 • Karencja w spłacie: do 6 miesięcy
 • Oprocentowanie: od 0,18% (oprocentowanie zależy od wielu czynników m.in siedziby firmy, charakteru inwestycji, kondycji finansowej pożyczkobiorcy, zabezpieczenia itp.)
 • Brak dodatkowych opłat i prowizji
 • Brak opłat w przypadku wcześniejszej spłaty pożyczki

Dla przedsiębiorstw, które odczuły negatywne skutki pandemii COVID-19 wprowadzono dodatkowe korzyści w postaci wydłużenia karencji do 12 miesięcy, możliwość wakacji kredytowych, czyli zawieszenia spłat zarówno kapitału jak i odsetek do 12 miesięcy oraz możliwość obniżenia oprocentowania. 

Kto może skorzystać?

mikro-, małe i średnie przedsiębiorstwa

Korzyści przeliczysz za pomocą naszego dedykowanego kalkulatora, który porówna dla Ciebie koszt pożyczki komercyjnej, z preferencyjną pożyczką inwestycyjną


Wykluczenia w finansowaniu:

 1. wydatków pokrytych uprzednio ze środków EFSI, innych funduszy UE z pomocą publiczną i de minimis,
 2. refinansowanie poniesionych nakładów inwestycyjnych,
 3. refinansowanie jakichkolwiek pożyczek, kredytów lub rat leasingowych, zobowiązań publiczno – prawnych,
 4. finansowanie kształcenia, szkolenia, szkolenia zawodowego pracowników,
 5. finansowanie działalności bieżącej firmy (wynagrodzenia, czynsz, opłaty eksploatacyjne i.in.);
 6. finansowanie działalności w zakresie wytwarzania, przetwórstwa lub wprowadzania do obrotu przez producenta lub importera: tytoniu i wyrobów tytoniowych, napojów alkoholowych, treści pornograficznych, w zakresie obrotu materiałami wybuchowymi, bronią i amunicją, w zakresie gier losowych, zakładów wzajemnych, gier na automatach i gier na automatach o niskich wygranych, środków odurzających, substancji psychotropowych lub prekursorów,
 7. projekty inwestycyjne podmiotów ekonomii społecznej,
 8. działalność badawczo-rozwojowa,
 9. inwestycje w zakresie produkcji i pierwszego etapu przetwórstwa produktów rolnych,
 10. wsparcie międzynarodowej współpracy gospodarczej przedsiębiorstw,
 11. działalność deweloperska oraz rentierska (zakup lokali pod wynajem i jako przedmiot obrotu).

Zabezpieczenie pożyczki stanowi weksel własny in blanco oraz dodatkowo co najmniej jedno z poniższych form zabezpieczenia:

Proces ubiegania się o pożyczkę 

 1. Przygotowanie biznesplanu, wniosku wraz z zaświadczeniami o niezaleganiu oraz dokumentami finansowymi przedsiębiorstwa.
 2. Złożenie kompletnej dokumentacji do wybranej Instytucji Finansującej (wyboru instytucji dokonujemy na podstawie wcześniejszych doświadczeń, dostępności środków oraz warunków finansowania)
 3. Ustalenie zabezpieczenia pożyczki 
 4. Oczekiwanie na decyzję o przyznaniu środków (do 30 dni)
 5. Podpisanie umowy pożyczki z Instytucją Finansującą
 6. Otrzymanie środków na konto firmowe 
 7. Wydatkowanie oraz rozliczenie pożyczki 

Rozliczenie pożyczki 

Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');