Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Pożyczka dla MŚP 

Dla przedsiębiorstw z sektora MŚP mających już działalność gospodarczą, o obrotach powyżej 4 mln zł i posiadających dodatnie wyniki za 2020 r. (pozytywna EBITDA i wynik netto), prowadzących pełną księgowość.

Finansowanie może zostać udzielone na;

 • realizację inwestycji,
 • realizację projektów innowacyjnych,
 • uzupełnienie kapitału obrotowego,
 • finansowanie kontraktów.

Kwota finansowania od 800 000 zł do 5 000 000 zł

Zabezpieczenie pożyczki: hipoteka na nieruchomości, inne standardowe zabezpieczenia na majątku trwałym (minimum 120% kwoty pożyczki), wykorzystanie wsparcia Funduszy Poręczeniowych KGP oraz zabezpieczenia uzupełniające: weksel własny in blanco wraz z deklaracją wekslową, oświadczenie o poddaniu się egzekucji w trybie art. 777 kpc.

Parametry Pożyczki

 • kwota pożyczki od 0,8 mln zł,
 • finansowanie w PLN,
 • oprocentowanie rynkowe: WIBOR 1M + marża, zgodnie z siatką marż stosowaną w parametryzatorze pożyczkowym,
 • prowizja przygotowawcza od 0,2%,
 • brak prowizji za rozpatrzenie wniosku,
 • wkład własny na poziomie 20% wartości inwestycji netto,

Proces ubiegania się o pożyczkę 

 1. Przygotowanie biznesplanu, wniosku wraz z zaświadczeniami o niezaleganiu oraz dokumentami finansowymi przedsiębiorstwa.
 2. Złożenie kompletnej dokumentacji do wybranej Instytucji Finansującej (wyboru instytucji dokonujemy na podstawie wcześniejszych doświadczeń, dostępności środków oraz warunków finansowania)
 3. Ustalenie zabezpieczenia pożyczki 
 4. Oczekiwanie na decyzję o przyznaniu środków (do 30 dni)
 5. Podpisanie umowy pożyczki z Instytucją Finansującą
 6. Otrzymanie środków na konto firmowe 
 7. Wydatkowanie oraz rozliczenie pożyczki 

Rozliczenie pożyczki 

Wydatkowanie środków pożyczki musi zostać należycie udokumentowane w terminie do 180 dni od jej uruchomienia. W uzasadnionych przypadkach i na wniosek Pożyczkobiorcy termin ten może uleć wydłużeniu maksymalnie o kolejne 90 dni ze względu na charakter inwestycji. Dokumentem potwierdzającym wydatkowanie środków zgodnie z celem, na jaki zostały przyznane jest faktura lub dokument równoważny.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');