Zadzwoń do nas: +48 733 248 563
Social media:

Kredyt Ekologiczny

Kredyt Ekologiczny z programu FENG (Fundusze Europejskie dla Nowoczesnej Gospodarki na lata 2021-2027) przeznaczony jest dla przedsiębiorstw dbających o środowisko, które chcą realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne.

Z Kredytu ekologicznego mogą skorzystać przedsiębiorstwa, które spełniają kryteria:

 • mikro-, małego lub średniego przedsiębiorcy, zgodnie z Rozporządzeniem KE 651/2014,
 • small mid-cap (małe spółki o średniej kapitalizacji, które oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 499 pracowników, niebędące MŚP,)
 • mid-cap (spółki o średniej kapitalizacji, które oznaczają podmioty zatrudniające nie więcej niż 3 000 pracowników, niebędące MŚP ani małymi spółkami o średniej kapitalizacji)

Harmonogram programu:

Pierwsza tura:

 • *24 maja 2023 r. – ogłoszenie naboru
 • *13 czerwca 2023 r. – rozpoczęcie naboru
 • 17 sierpnia 2023 r. – zakończenie naboru

*11.05.2023 ogłoszono przesunięcie rozpoczęcia naboru o 7 dni, zmiana daty ogłoszenia naboru z 17-ego na 24-ego maja, oraz rozpoczęcie naboru z 6-ego na 13-ego czerwca. źródło: https://www.nowoczesnagospodarka.gov.pl/

Druga tura: 

 • 1 sierpnia 2023 r. – ogłoszenie naboru
 • 22 sierpnia 2023 r. – rozpoczęcie naboru
 • 21 listopada 2023 r. – zakończenie naboru

Druga tura została anulowana, środki zostały przesunięte na pierwszą turę. 

Łączna suma kwoty dofinansowania to 660 000 000.

W celu poprawy wydajności energetycznej lub inwestycji w odnawialne źródła energii przedsiębiorca może zrealizować:

Modernizację infrastruktury produkcyjnej.

 • zwiększającej energooszczędność procesów produkcyjnych.

Modernizację budynków.

 • usprawniającą energooszczędność budynków.

Modernizację lub inwestycję w OZE.

 • wdrożenie nowej lub modernizacja istniejącej instalacji OZE.

Warunkiem uzyskania kredytu przez przedsiębiorcę jest konieczność przeprowadzenia audytu energetycznego, którego efektem będzie ukazanie minimalnego poziomu 30% efektywności energetycznej planowanej inwestycji.

Czy Kredyt Ekologiczny różni się od Kredytu Technologicznego?

Typ projektu

Wsparcie przedsiębiorstw w transformacji zwiększającej ich efektywność energetyczną poprzez modernizację infrastruktury, w tym również poprzez inwestycje w nowe lub ulepszone produkty lub procesy. W ramach działania przedsiębiorcy będą mogli realizować inwestycje na rzecz szerokorozumianej efektywności energetycznej, w tym związane z energooszczędnością lub zmianą źródeł wykorzystywanej energii na bardziej ekologiczne. Wsparcie publiczne stanowi premia ekologiczna – dofinansowanie stanowiące refundację części kapitałowej kredytu ekologicznego przeznaczonego na pokrycie kosztów kwalifikowanych, poniesionych przez beneficjenta na realizację powyższej inwestycji.

Dotacja spłaci część udzielonej kwoty kredytu, uzależnioną od lokalizacji przedsięwzięcia i wielkości przedsiębiorstwa. Maksymalny poziom dofinansowania całkowitego wydatków kwalifikowalnych na poziomie projektu wynosi 70%. Możliwe będzie finansowanie inwestycji w 100% z kredytu (bez obowiązku wniesienia wkładu własnego).

Warunki uzyskania Kredytu Ekologicznego pozostają zbliżone do standardowych kredytów. Warunki takie jak okres kredytowania, rzeczywista roczna stopa oprocentowania, oprocentowanie kredytu, czy kwota kredytu są ustalane na warunkach komercyjnych. Dotacja Kredytu Ekologicznego dotyczy wyłącznie części kapitałowej, zatem koszt kredytu w formie odsetek czy prowizji stanowią koszty wnioskodawcy.

Mapa pomocy regionalnej 2022 – 2027

Maksymalne intensywności pomocy na obszarach nią objętych, można zwiększyć o:

 • 10 punktów procentowych w przypadku inwestycji średnich przedsiębiorstw
 • 20 punktów procentowych w przypadku inwestycji mikro- i małych przedsiębiorstw (np. w województwie lubelskim spłata kapitału przez BGK wyniesie do 70% wartości inwestycji).

Zwiększenie nie dotyczy części obszaru województwa mazowieckiego, która nie jest objęta pomocą (obszar na mapie z intensywnością 0 proc.).

(kliknij aby powiększyć)

Mapa obowiązuje do 31 grudnia 2027 r. na podstawie Rozporządzenia Rady Ministrów z 14 grudnia 2021 r. w sprawie ustalenia mapy pomocy regionalnej na lata 2022–2027.


Jesteś zainteresowany dotacją?
✔ Bezpłatnie sprawdzimy czy kwalifikujesz się do projektu
✔ Przygotujemy wniosek wraz z załącznikami
✔ Rozliczymy otrzymane wsparcie
Chcesz wiedzieć więcej? Bezpłatnie skonsultuj się z naszym specjalistą.

 

  Zadzwoń do nas +48 733 248 563 lub wypełnij formularz kontaktowy, a nasz specjalista oddzwoni do Ciebie w 24h.
  var ml_account = ml('accounts', '2119428', 'g3b1n7j3p6', 'load');